Kiedy jest wymagane tłumaczenie przysięgłe dokumentu?

Tłumacze przysięgli to profesjonalni tłumacze posiadający kwalifikacje do tłumaczenia z języka obcego na język ojczysty i odwrotnie oraz i poświadcza wierność tłumaczenia organem podobnym do notariusza.

Tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne, gdy dokumenty pochodzące z obcych krajów zostaną przedłożone władzom państwowym, a dokumenty wydane w państwie zostaną przedłożone w obcych krajach. Niektóre przykłady tych dokumentów to uwierzytelnione kopie akt urodzenia, zawarcia małżeństwa i zgonu, zaświadczenia o studiach, pisma sądowe, wyroki, dokumenty osobiste, dokumenty handlowe, wizowe i finansowe, stopnie naukowe, umowy, patenty, znaki handlowe, pełnomocnictwa, testamenty, akty publiczne oraz oświadczenia pod przysięgą. Aby oficjalne tłumaczenie było ważne, oryginalny dokument musi zostać należycie uwierzytelniony przed tłumaczeniem, a w takim tłumaczeniu należy wymienić uwierzytelnienia. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie coraz więcej osób i firm musi wynająć usługi tłumaczeniowe dla różnych rodzajów dokumentów, ale nie zawsze są pewni, jakiego rodzaju tłumaczenia potrzebują. Pomimo tego, że różnią się między sobą, tłumaczenie urzędowe i przysięgłe często mylą się wielu osobom.

Jeśli chcesz, aby przetłumaczony dokument miał skutki prawne, musisz poprosić o tłumaczenie przysięgłe.

Przeciwnie, jeśli jest to dokument do użytku osobistego lub nie musi być przedstawiany jako oficjalny, możesz poprosić biuro tłumaczeń Warszawa o tłumaczenie urzędowe, co oznacza, że możesz wynająć usługi tłumaczeniowe eksperta w tej dziedzinie. W ten sposób na pewno uzyskasz najwyższą możliwą jakość dla każdego rodzaju tłumaczenia. Tłumacz przysięgły jest niezbędny do tłumaczenia oficjalnych dokumentów. Nazywa się to tłumaczeniem przysięgłym, ponieważ tłumacz działa również jako notariusz. Używają pieczęci i podpisu, aby akredytować przetłumaczone dokumenty jako prawne odpowiedniki ich oryginałów. Do niektórych dokumentów, takich jak akty sądowe, zaświadczenia urodzenia, śmierci, ślubu, rozwodu i dyplomów akademickich, umów oraz pełnomocnictwa, należy dołączyć odpowiednie tłumaczenie przysięgłe, jeżeli chcesz je przedstawić w obcym kraju lub pochodzą z innego państwa i chcesz je przedstawić w kraju ojczystym.

admin