Czy dziecko autystyczne poradzi sobie w szkole?

Jeśli chodzi o autyzm i edukację, nie ma jednego uniwersalnego podejścia.

Jak w wielu przypadkach w świecie autyzmu, wybór dobrego programu edukacyjnego zależy od indywidualnych potrzeb dziecka. Zaburzenie ze spektrum autyzmu ma dwie podstawowe cechy, które lekarze wykorzystują do postawienia diagnozy, a mianowicie komunikacja społeczna oraz ograniczone, powtarzalne lub sensoryczne zachowania lub zainteresowania. Wśród osób z autyzmem istnieje duża różnorodność poziomów funkcjonowania.

Czy dziecko autystyczne poradzi sobie w szkole?

Przyjazna szkoła dla dzieci z autyzmem

Większość dzieci z autyzmem potrzebuje pewnego stopnia wsparcia w klasie, ale potrzeby będą się znacznie różnić w zależności od dziecka. Podobnie jak dzieci neurotypowe, niektóre dzieci z autyzmem mają więcej wyzwań intelektualnych niż inne. Niektóre osoby z autyzmem są w stanie prowadzić rozmowę, podczas gdy inne są niewerbalne lub w pewnych sytuacjach cierpią na mutyzm. Są różne wyzwania, przed jakimi stają dzieci z autyzmem w środowisku szkolnym oraz różne dostępne opcje edukacyjne dla takich uczniów. Należy zatem wziąć pod uwagę różne czynniki przy zapisywaniu dziecka z autyzmem do szkoły.

Każde dziecko z autyzmem jest wyjątkowe, ale istnieją pewne wspólne obszary, w których wiele osób z autyzmem ma problemy. Wyzwania sensoryczne, regulacja emocjonalna, funkcje wykonawcze i umiejętności społeczne to czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszego środowiska szkolnego dla dziecka. Szkoła może stwarzać problemy z przetwarzaniem sensorycznym u dzieci z autyzmem. Głośne odgłosy, takie jak hałaśliwe dzieci na korytarzach, odbijające się echem sale gimnastyczne, dzwonki klasowe i alarmy przeciwpożarowe mogą być drażniące, tak samo jak różne zapachy.

Jeśli dodać do tego światła fluorescencyjne, niewygodne ubranie i konieczność siedzenia nieruchomo, reguły szkolne mogą być prawdziwym wyzwaniem dla niektórych dzieci z autyzmem. Być może dobrym rozwiązaniem dla takiego dziecka będzie szkoła dla autystyków warszawa. U wielu osób z autyzmem regulacja emocjonalna nie przychodzi naturalnie. Niepokój, złość, podniecenie, smutek i inne emocje mogą być przytłaczające, dlatego dzieci autystyczne mogą zareagować w sposób niezgodny z ustaleniami w klasie na pozornie proste sytuacje.

admin