Istnieją dwa rodzaje poboru energii słonecznej, którą można wykorzystać

Technologia fotowoltaiczna bezpośrednio przekształca światło słoneczne w energię elektryczną.

Natomiast technologia solarna wykorzystuje jego ciepło. Te różne technologie wykorzystują energię słoneczną zarówno lokalnie, do użytku domowego i dla firm, jak i na dużych farmach słonecznych.
Podobnie jak woda i powietrze, Słońce jest jednym z systemów podtrzymujących życie na Ziemi, dostarczającym ciepło i światło.

Istnieją dwa rodzaje poboru energii słonecznej, którą można wykorzystać

Panele fotowoltaiczne dla firm i osób prywatnych dostarcza firma SunErgo

Światło słoneczne, które jest odnawialne, szeroko dostępne i ekologiczne, zapewnia wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić roczne zapotrzebowanie na świecie co 50 minut. Wyzwaniem jest zebranie chociaż niewielkiej części tego ciepła i energii promieniowania ze Słońca. Aby jak najlepiej wykorzystać energię słoneczną, opracowano dwie główne technologie, a mianowicie fotowoltaikę i kolektory słoneczne, czyli technologia słoneczno-termiczna. Panele fotowoltaiczne mogą zasilać urządzenia elektryczne, podczas gdy kolektory słoneczne mogą ogrzewać domy lub ciepłą wodę.

Fotowoltaiczna technologia słoneczna bezpośrednio przekształca światło słoneczne w energię elektryczną za pomocą paneli wykonanych z ogniw półprzewodnikowych.
Natomiast technologia słoneczno-termiczna wychwytuje ciepło słoneczne. Ciepło to jest wykorzystywane bezpośrednio lub przekształcane w energię mechaniczną i z kolei na energię elektryczną, zwaną skoncentrowaną energią słoneczną. Ciepło to jest wykorzystywane bezpośrednio, jako niskotemperaturowa energia słoneczna lub przekształcane w energię mechaniczną i z kolei energię elektryczną, jako skoncentrowana energia słoneczna.

Energia słoneczna z paneli fotowoltaicznych oferowanych przez SunErgo, jest jedną z najbardziej atrakcyjnych odnawialnych źródeł energii ze względu na swoją elastyczność. Zdolność fotowoltaiki do zasilania miast i przemysłu przy użyciu dużych elektrowni słonecznych, a jednocześnie oferowanie możliwości wytwarzania energii w najbardziej odizolowanych regionach wiejskich, to z pewnością jedne z najważniejszych zalet paneli fotowoltaicznych.

admin