Montaż pompy ciepła – co trzeba wiedzieć?

Zainwestowanie w odnawialne źródła energii jest rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym.

Energooszczędne systemy grzewcze są także wydajne i łatwe w obsłudze. Natomiast czy ich montaż jest prosty? Czy można się go podjąć samodzielnie, czy też lepiej polegać na fachowcach? W tym artykule podpowiadamy, co należy wiedzieć przed zamontowaniem pompy ciepła.

Pompa ciepła – jak działa?

Działanie pompy ciepła polega na działaniu, które jest sprzeczne z naturalnym kierunkiem przepływu ciepła. Otóż urządzenie to sprawia, że przepływ następuje z obszaru o temperaturze niższej do tego, w którym jest ona wyższa. Aby proces ten mógł zachodzić, potrzebna jest energia cieplna lub mechaniczna.

Wybór pompy

Pompy dzieli się ze względu na źródło, z jakiego pobierają ciepło. Wyróżniamy: pompę powietrzną, wodną oraz gruntową.

Dobór urządzenia powinien zatem być poprzedzony wcześniejszym dokładnym zorientowaniem się w warunkach danego pomieszczenia lub domu, w jego możliwościach i we własnych potrzebach.

Najlepiej, gdy instalacja pompy realizowana jest jak najwcześniej, czyli przy pierwszych pracach dokonywanych zaraz po budowie domu.

Montaż pompy ciepła – co trzeba wiedzieć?

Wybór systemu pompy cieplnej

Projektując system grzewczy w domu należy też zdecydować się na konkretny system, w oparciu którego pompa będzie funkcjonowała.

System monowalentny – mówi się o nim wtedy, gdy dana pompa jest jedynym źródłem ciepła w danym domu. Wtedy pompa musi poradzić sobie także w długie i mroźne zimy.

System biwalentny alternatywny – w tym przypadku chodzi o pracę dwóch uzupełniających się urządzeń grzewczych. Gdy jedno pracuje, drugie się wyłącza i odwrotnie. Wtedy dodatkiem do pompy może być np. kocioł gazowy lub olejowy.

System biwalentny równoległy – ten system polega na jednoczesnej pracy dwóch urządzeń grzewczych. Dla przykładu, pompa cieplna może ogrzewać wraz z systemem ogrzewania podłogowego.

Dlaczego warto zdecydować się na pompę cieplną?

System grzewczy wykorzystujący działanie pompy ciepła jest dla konsumentów bardzo opłacalny. Przede wszystkim pompy ciepła z montażem nie są stosunkowo drogie. Instalując ją, nie trzeba także wykonywać odwiertów, gdyż korzysta się z przyłączy hydraulicznych i elektrycznych. Jej praca generuje mniej kosztów niż np. elektryczne źródła ogrzewania. Pompę można zainstalować zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz. Mało tego, jej wygląd nie jest tak odstraszający jak np. obudowa kotłów węglowych lub gazowych.

admin