Nie wszystkie kleje są sobie równe i nie nadają się do takich samych zastosowań

Czasami potrzebujesz kleju, który jest mało lepki i łatwy do usunięcia, innym razem nałożenie kleju musi być prawie nieodwracalne.

Wykonawcy robót budowlanych o wysokiej wydajności muszą również wziąć pod uwagę taśmy samoprzylepne, które są odporne na ekstremalne temperatury i zmienne warunki wilgoci, przylegają idealnie do szerokiej gamy podłoży i tolerują kurz oraz brud znajdujący się na powierzchniach materiałów budowlanych lub miejscu pracy. Czy to akryl czy butyl, krzem czy guma, wybór odpowiedniego kleju polimerowego jest często różnicą między sukcesem a porażką. Przede wszystkim warto wiedzieć, że istnieją cztery podstawowe typy klejów stosowanych w taśmach, z których wszystkie różnią się właściwościami, a także kosztami. Kleje na bazie kauczuków naturalnych lub syntetycznych, zawierające żywice nadające kleistość, oleje i przeciwutleniacze. Guma jest często najbardziej opłacalnym klejem i zapewnia szybkie przyklejenie. Nie wszystkie kleje są sobie równe i nie nadają się do takich samych zastosowań

Klej gumowy nie jest zalecany do zastosowań wymagających wysokiej temperatury, nie radzi sobie również dobrze w niższych temperaturach bliskich punktów zamarzania.

Taśmy z klejem akrylowym mogą być na bazie wody, rozpuszczalnika lub stałe. Kleje wodne są najtańsze i generalnie nie wiążą się z tak szeroką gamą podłoży, jak te na bazie rozpuszczalników. Stałe kleje akrylowe mogą tworzyć najsilniejsze wiązania w szerokim zakresie temperatur, a nawet osiągać przyczepność do wilgotnych lub mokrych podłoży. Są również wolne od lotnych związków organicznych, a brak jakichkolwiek rozpuszczalników oznacza niewielką lub żadną kruchość taśm. W wielu trudnych warunkach sprawdzi się taśma butylowa. Wyspecjalizowany system kleju z kauczuku, butyl, został opracowany w celu wzmocnienia tradycyjnych klejów gumowych, ponieważ są one mniej wrażliwe na temperaturę i zachowują kleistość w znacznie niższych temperaturach niż kauczuk naturalny. I chociaż butyl lepiej przylega do większej liczby podłoży, taśma butylowa jest również droższa od innych rodzajów.

admin