Rozliczanie dochodów zagranicznych

Rozliczanie się z zagranicznych dochodów nie jest kwestią prostą, aczkolwiek na pewno jest kwestią konieczną do zrealizowania. Na obywatelach, których dotyczy tenże obowiązek ciąży pewna odpowiedzialność w sytuacji, w której owego rozliczenia by nie dokonali.

W tym miejscu pochylimy się nieco bardziej nad tym pojęciem, nad tym zagadnieniem. Chcemy zapytać o to, na kim ciąży obowiązek rozliczania się z dochodów zagranicznych? Mowa jest przede wszystkim o rezydentach polskich. Kim są jednakże ci rezydenci, ponieważ bynajmniej na pewno nie chodzi w tym miejscu o osoby, które pracują w branży turystycznej.

Pod pojęciem rezydentów możemy rozumieć osoby, które mają miejsce zamieszkania i zameldowania w naszym kraju, uważają nasz kraj jako centrum ich interesów gospodarczych i życiowych oraz przebywają w naszym kraju przez co najmniej 183 dni w ciągu roku. Wracając do kwestii związanej z centrum interesów, chodzi dokładnie o to, iż takie osoby wiążą swoją przyszłość z naszym krajem i posiadają tutaj swoją rodzinę. Powstaje jeszcze jedno ważne pytanie dotyczące tego, w jaki sposób należy rozliczać zagraniczne dochody w naszym kraju?

Sposób na to nie jest skomplikowany. Dochody w walucie obcej powinny być przeliczane według kursu średniego NBP poprzedzającego dzień wypłaty świadczeń pieniężnych.

Warto dodać, że dochodów w obcej walucie nie należy łączyć z tymi polskimi, gdyż są to zupełnie odrębne pojęcia. Mówiąc o konkretnych formularzach, wskażemy na konieczność sięgnięcia po druk PIT 36 wraz z załącznikiem PIT – ZG. Dodatkowo nie można także pominąć takiej kwestii, iż osoby, które przebywają poza granicami naszego kraju, powinny dostawać określone diety. W odniesieniu do obowiązku rozliczania się z fiskusem, warto dodać, że 30% owej diety jest od podatku zwolniona.

Nie można zatem nie wskazać także na stronę internetową http://urzadskarbowy24.pl/dochody-zagraniczne-zasady-rozliczania/, na której mamy umieszczone wszelkie istotne szczegóły mogące nam pomóc w dokonaniu rozliczenia podatkowego.

admin