Zamiana kielni na dozownik

Jak najłatwiej sprostać wyzwaniu otynkowania ściany o sporej powierzchni? Można np. do takiej pracy zaangażować dużą liczbę wyspecjalizowanych tynkarzy i ich pomocników.

Jak przecież głosi znane porzekadło w ilości siła! Miło poza tym popatrzeć jak pracujący budowlańcy uwijają się przy robocie, a tworzone przez nich dzieło powoli nabiera blasku. Taka sentymentalna wizja zespołu tynkarzy z kielniami w dłoniach może być kusząca, ale warto rozważyć inną, znacznie bardziej praktyczną koncepcję. Duża liczba zatrudnionych osób pociąga za sobą konieczność ponoszenia wysokich kosztów osobowych. Rodzi ponadto zwiększone wymagania w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy. Aspekty te stanowią bowiem coraz większe wyzwanie wraz ze wzrostem liczebności zaangażowanych pracowników.

 

Zamiana kielni na dozownik

Interesująca alternatywa

W przypadku, gdy występuje konieczność zmierzenia się z obróbką dużych powierzchni warto uwzględnić możliwość wykorzystania agregatów tynkarskich. Te niezwykle przydatne urządzenia służą do przygotowania i o wiele bardziej sprawnego nakładania masy tynkarskiej właśnie na ściany o dużej powierzchni. Składają się standardowo ze zbiornika na masę tynkarską, z pompy do pulpy wraz z napędzającym ją silnikiem oraz z węża i lancy zakończonej dozownikiem. Dominują silniki elektryczne, które idealnie nadają się do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. W przypadku konieczności obróbki zewnętrznej powierzchni przegród, przy braku zasilana w energię elektryczną lub w sytuacji zagrożenia porażeniem można również rozważyć wykorzystanie maszyny napędzanej silnikiem spalinowym.

Nieskomplikowana technologia

W zależności od zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, do zasobnika agregatu można wprowadzać gotową mokrą masę tynkarską albo masę w postaci suchej (z worków lub z silosa) i do niego dawkować wodę. Zamiast angażowania dużej liczby pracowników, do obsługi agregatów tynkarskich wystarczą jedynie dwie osoby. Jedna z nich dozuje masę tynkarska do zbiornika, a druga obsługuje lancę z dozownikiem i nakłada tynk na obrabianą powierzchnię. Ma miejsce zatem swoista transformacja, w ramach której następuje zmechanizowanie procesu nakładania masy, a tynkarz zamienia kielnię na lancę z dozownikiem tynku. W celu uzyskania ostatecznej oczekiwanej jakości powierzchni nałożona powłoka wymaga oczywiście jeszcze końcowej obróbki.

Optymalizacja na budowie

Z urządzenia można skorzystać w dwojaki sposób. Pierwszy to wynajęcie firmy, która dysponuje taką maszyną i zapewnia jej kompleksową obsługę, również w zakresie dostawy masy tynkarskiej. Można też wynająć lub zakupić urządzenie i kwestię jego obsługi rozwiązać w ramach własnej logistyki. Każdy z wariantów cechuje się swoją indywidualną przydatnością i opłacalnością, a na rynku zarówno usług jak i dostaw nie brakuje atrakcyjnych ofert. Przy wyborze wariantu warto jednak pamiętać, że mimo iż obsługa agregatu nie jest zbyt skomplikowana, to z pewnością wymaga wprawy. Agregaty tynkarskie znakomicie zwiększa wydajność obróbki ścian, co pozwala na istotne skrócenie czasu trwania robót i optymalizację kosztów budowy.

admin