Co można zrobić kiedy druga strona nie wywiązuje się z umowy?

Jeżeli została z nami bezprawnie zerwana umowa lub druga strona nie przestrzega warunków zawartych w umowie, możemy zwrócić się do doświadczonego prawnika, który wyjaśni nam, co w takie sytuacji można zrobić i jakie podjąć kroki, aby uzyskać odszkodowanie czy wywiązanie się z umowy.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje środków prawnych, które strona może otrzymać w przypadku naruszenia umowy, a mianowicie środki prawne lub środki oparte na słuszności. Środki prawne odnoszą się do odszkodowań pieniężnych, takich jak odszkodowania wyrównawcze, nominalne i umowne. Natomiast słuszne środki są przyznawane przez sąd, gdy środek prawny nie zrekompensuje w wystarczającym stopniu wyrządzonej szkody. Obejmuje to środki zaradcze, takie jak określone wykonanie, reformacja lub odstąpienie od umowy. Różnica między przyznanymi środkami zadośćuczynienia będzie dyktować, czego strona nienaruszająca może oczekiwać, a co strona naruszająca będzie zobowiązana uczynić w ramach kary. Na przykład, gdy osoba, która sprzedaje swój dom, odmawia wydania kupującemu kluczy i mienia przy ich zamknięciu, kupujący może pozwać go o określone świadczenie. Co można zrobić kiedy druga strona nie wywiązuje się z umowy?

Oznacza to, zakładając oczywiście, że zostały podjęte odpowiednie kroki, że sąd może zmusić sprzedającego do wydania swojej własności kupującemu.

Rodzaj przyznanego środka prawnego będzie również determinował sposób obliczenia kwoty odszkodowania, jakie powinien otrzymać powód. Załóżmy na przykład, że kupujący zapłacił już za wysłanie do niego pewnych produktów, ale firma będąca właścicielem produktów nie wysyła zamówienia, odmawia i zatrzymuje pieniądze. Kupujący może wówczas pozwać za naruszenie umowy i pobrać odszkodowanie pieniężne od sprzedającego lub zamiast tego może domagać się zwrotu brakującego towaru. Inne przykłady szkód mogą obejmować szkody wynikające z oczekiwań, poleganie na nich, wynikowe i kary. Należy zauważyć, że rzadko przyznaje się odszkodowania karne, szczegóły można znaleźć na stronie https://kancelaria-bpg.pl. Jeśli jednak zostanie przyznane odszkodowanie karne, pozwany może spodziewać się znacznie wyższych opłat z tytułu nie wywiązania się z umowy. Dzieje się tak, ponieważ odszkodowanie karne ma na celu ukaranie i powstrzymanie oskarżonego i innych przed ponownym zachowaniem się w ten sposób w przyszłości.

admin