Jaka dokumentacja jest potrzebna do transportu materiałów niebezpiecznych?

Jeśli przewozisz towary niebezpieczne po Europie, musisz upewnić się, że masz przy sobie całą odpowiednią dokumentację potrzebną na podróż.

Obejmują one licencję ADR, dokumenty transportowe, pisemne instrukcje awaryjne, a także dokumenty do identyfikacji członków załogi.

Jaka dokumentacja jest potrzebna do transportu materiałów niebezpiecznych?

Szkolenia oraz certyfikaty ADR dla kierowców

Oczywiście kierowca, który przewozi materiały niebezpieczne powinien mieć przy sobie zaświadczenie o przeszkoleniu kierowców ADR. Dokumenty transportowe powinny szczegółowo określać, co przewozisz, zawierać numer UN i nazwę techniczną, a także jak materiał jest zapakowany. Nadawca musi dostarczyć tobie, kierowcy, kartę awaryjnego transportu zwaną również Tremcard. Zawiera szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z niebezpiecznym towarem i powinno obejmować szczegóły działań niezbędnych w przypadku zagrożenia. Instrukcje te muszą być sporządzone w języku zrozumiałym dla wszystkich kierowców oraz załogi pojazdu i muszą zostać przeczytane przez załogę przed wyruszeniem w trasę. Dokument do identyfikacji musi również zawierać zdjęcie każdego członka załogi pojazdu przewożącego materiały uznawane za niebezpieczne.

Jeśli przygotowujesz się do szkolenia ADR, będziesz potrzebować karty ze zdjęciem, na której będzie twoje imię i nazwisko, data urodzenia i unikalny numer szkolenia. Wszelkie pojazdy używane do transportu towarów niebezpiecznych będą musiały być poddawane corocznej inspekcji, a kontrolowanie dotyczy cystern stałych, cystern zdejmowanych, pojazdów przewożących baterie zbiorników i kontenerów-cystern. Test ADR zapewnia zgodność pojazdu z częścią 9 umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. Jeśli twój zbiornik spełnia wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji i norm wyposażenia, otrzymasz certyfikat ADR.

Z pewnością kierowcy mogą wiele zyskać posiadając ukończone szkolenie ADR, które przeprowadza firma ze strony https://autokurs.com.pl. Możemy w ten sposób wykonywać zawód, w którym pracownicy są stale poszukiwani oraz dobrze wynagradzani.

admin