Przepływomierz elektromagnetyczny do substancji niebezpiecznych

Magnetyczny miernik przepływu jest urządzeniem mierzącym przepływ płynu wykorzystując indykcję elektromagnetyczną.

Jest to dobra metoda metoda zapewniająca pomiar niezależnie od wielu czynników takich jak: gęstości ciśnienia , czy też temperatury cieczy. Dużą zaletą tej metod jest z pewnością fakt że poprawne działanie jest także niezależne od lepkości przepływającej substancji. Wykorzystywana jest jest w przemyśle gdzie mamy do czynienia z ciekłymi substancjami trudnymi do mierzenia za pomocą tradycyjnych przepływomierzy, przykładowo w górnictwie czy też przemyśle spożywczym. Tego rodzaju mierniki są bardziej trwałe, ponieważ nie posiadają elementów ruchomych, takie jak przykładowo łopatki wpędzające w ruch obrotowy elementarny, które zliczają obroty łopatek. Wykorzystywane są tam gdzie inny rodzaj przepływomierzy sobie nie poradzi, przykładowo w pomiarze substancji żrących, w zakładach chemicznych oraz petrochemicznych. Charakteryzują się dużą niezawodnością i prawidłowością pomiarów. Często wykorzystywane są w oczyszczalniach ścieków, gdzie substancje nie zawsze są jednolite, przez co pomiar innymi urządzeniami nie był by dokładny.

Wykorzystywane są wszędzie tam gdzie substancje nie są jednorodne, przykładowo do odprowadzania wody w górnictwie, czy podczas prac ziemnych.

Mogą mierzyć przepływ substancji zawierające żwir, szlam, czy też zawiesiny, tradycyjne przepływomierze mechaniczne z pewnością w takich warunkach uległy by szybko awarii. Obecnie posiadają czujniki elektroniczne co umożliwia łatwe podłączenie do reszty automatyki przemysłowej. Dzięki temu można nimi zarządzać z centralnego punktu, i w przypadku nieprawidłowości można szybko odciąć ciecz za pomocą zaworów. Obecnie przepływomierz elektromagnetyczny może posiadać wypełnienie teflonowe, lub też gumowe, oczywiście należy pamiętać o odpowiednim doborze materiału, jeżeli będziemy mierzyli przepływ kwasu pod ciśnieniem. Wówczas rozszczelnienie systemu może spowodować duże szkody i spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

admin