Represje komunistyczne na ziemiach polskich

Po wojnie, kiedy wydawało się, że nic gorszego stać się nie może, Polsce i Polakom nie udało się zabrać za odbudowywanie swojego niepodległego państwa.

Cała władza w kraju została przywłaszczona przez komunistyczny aparat partyjny, który odpowiadał i ustalał kierunki pracy administracji państwowej. Ich członkami były często osoby specjalnie do tego wyszkolone w szkołach partyjnych, podatni na manipulacje i indoktrynację. W zamian za możliwość otrzymania mieszkania, innych profitów, czy na przykład robienia zakupów w specjalnych sklepach dla działaczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego skutecznie czuwali nad społeczeństwem polskim. Wprowadzili aparat terroru, który tak bał się wyzwolenia, szpiegów i wrogów, że tłamsił wszelkie objawy patriotyzmu. Odbywało się to przez aresztowania, prześladowania, zesłania na Sybir, czy nawet rozstrzelenie. Dziś osoby, które dotknęła ta niesprawiedliwość, mogą starać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych.

Represje komunistyczne na ziemiach polskich

Wróg może być wszędzie

Podejrzany za działania antykomunistyczne, mógł być każdy. W roku 1954 w więzieniach znajdowało się 6 milionów osób. Byli tam z różnych powodów. Skazywani przez organy sądownicze w swoich orzeczeniach byli posądzani o przestępstwa gospodarcze czy polityczne. Jak się można domyślić, mogło tam być wszystko. Skuteczne zastraszone społeczeństwo polskie było świadkiem procesów pokazowych jak na przykład ten Władysława Gomułki i jego partii. Tutaj sądzony zachował życie, ale niestety dużo patriotów zostało w ten sposób skazanych na zesłanie lub śmierć przez rozstrzelanie. Tutaj warto wspomnieć o Witoldzie Pileckim, który zbierał informacje o zbrodniach hitlerowskich w czasach II wojny światowej. Przez komunistyczne władze został skazany i rozstrzelany w 1948 roku. Prawo było narzędziem sprawowania władzy politycznej, przez co wiele osób zostało skrzywdzonych. Z tego tytułu należą im się odszkodowania dla represjonowanych. Kancelaria Adwokacka Ewa Wąsowicz to doświadczeni specjaliści w dochodzeniu zadośćuczynienia. Na stronie internetowej odszkodowanie dla represjonowanych możemy dowiedzieć, w jaki sposób osoba pokrzywdzona lub jej rodzina może domagać się odszkodowania. Warto zadbać o pamięć osób, które walcząc o niepodległość, zostały dotkliwie skrzywdzone przez państwo.

admin