Skuteczne i niezawodne dezynfekowanie pomieszczeń

Niektóre chemiczne środki dezynfekujące powierzchnie można również stosować do dezynfekcji powietrza, zwykle za pomocą odparowywania lub rozpylania.

Jednak te chemiczne środki dezynfekujące zwykle trudno się rozkładają, pozostawiając toksyczne pozostałości chemiczne, które są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Inną dobrze znaną metodą oczyszczania powietrza jest zastosowanie filtra powietrza o wysokiej wydajności (HEPA). Filtr HEPA może wychwytywać cząstki o wielkości do 0,3 mikrona, więc bakterie o rozmiarze większym niż 0,3 mikrona mogą zostać uwięzione w filtrze. Chociaż filtry HEPA skutecznie redukują przenoszone w powietrzu bakterie, nie są skuteczne w usuwaniu wirusów, które mają jeszcze mniejsze rozmiary. Również powietrze musi przejść przez filtr, aby można było je oczyścić. Dlatego filtry HEPA mogą czyścić tylko powietrze znajdujące się w niewielkiej odległości od jednostki filtrującej. Skuteczne i niezawodne dezynfekowanie pomieszczeń

Te wady powodują, że filtry HEPA stają się niezadowalającym kandydatem do dezynfekcji obszarów skażonych SARS.

Chociaż badania nad wykorzystaniem ozonu do dezynfekcji powietrza są stosunkowo ograniczone, wyniki eksperymentów wskazują, że ozon może być również skutecznym środkiem dezynfekującym powietrze. Po zabiegu ozonowania można usunąć niebezpieczne wirusy i bakterie ze skutecznością ponad 99,99 procenta patogenów. Oprócz silnej siły utleniającej ozonu, właściwości ozonu pomagają mu być również idealnym środkiem do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Jednym z głównych problemów związanych z tradycyjnym chemicznym podejściem do dezynfekcji jest kwestia luk w skuteczności. Na przykład czwartorzędowe amoniowe środki są wysoce skuteczne przeciwko większości bakterii, ale minimalnie skuteczne przeciwko ważnym wirusom bezotoczkowym, w tym norowirusom i wirusowi zapalenia wątroby typu A. Szczegóły na temat dezynfekcji znajdziemy na stronie https://vermin.com.pl/dezynfekcja/. Zamgławianie różnych substancji dezynfekujących na powierzchniach użytkowych oraz w powietrzu wykazuje, że skutecznie można w ten sposób zwalczać szeroki zakres patogenów, w tym wirusów z otoczką i bez otoczki, drożdży, grzybów, bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

admin