Specjalistyczne tłumaczenia dokumentów technicznych

Chociaż niektórzy tłumacze pracują z więcej niż jednym językiem, nie jest to wcale wymagane i wielu tłumaczy specjalizuje się w tłumaczeniach z jednego języka obcego na język polski.

Tłumacz zajmuje się tekstem pisanym, a tłumacz konsekutywny słowem mówionym. Tłumacze muszą mieć doskonałe umiejętności gramatyczne i pisemne, aby tworzyć tłumaczenia, które nie brzmią jak tłumaczenia. Z reguły tłumacze dokonują przetłumaczeń ze swojego języka roboczego, lub kilku, jeśli mają taką wiedzę i doświadczenia, na język ojczysty.

Specjalistyczne tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenie dokumentacji i tłumaczenia techniczne dla firm

Proces tłumaczenia pisma czy dokumentu znacznie wykracza poza zwykłą zamianę słowa z jednego języka na inny. Tłumacz musi nie tylko dobrze rozumieć tekst i tematykę w języku źródłowym, ale także musi posiadać umiejętność dokładnego, naturalnego i pełnego przekazania, czyli przetłumaczenia znaczenia i stylu dokumentu na język docelowy. Samo bycie dwujęzycznym nie kwalifikuje osoby do zawodowego tłumaczenia dokumentów, tak samo jak umiejętność pisania nie czyni każdego człowieka pisarzem. Zlecenia tłumaczeń technicznych wymagają rozległej wiedzy często dotyczącej konkretnej branży, w jakiej wykonany jest dokument. Tego typu tłumaczenia mogą dotyczyć różnorodnych dokumentów, takich jak instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wraz z rysunkami technicznymi, które muszą graficznie wyglądać tak samo, jak dokumenty oryginalne.

Z pewnością znajdziemy wiele firm, które zatrudniają tłumaczy wewnętrznych, niemniej jednak większość tłumaczy pracuje jako freelancerzy. Daje im to sporą elastyczność, ponieważ nie są przywiązani do żadnej lokalizacji i mogą pracować z w dowolnego miejsca. Doświadczeni tłumacze zazwyczaj specjalizują się w jednej lub kilku dziedzinach. O wiele łatwiej jest przetłumaczyć dokument z branży, którą się zna, niż godzinami zmagać się z tematem, którego nawet nie rozumiemy dobrze w swoim własnym języku. Większość biur tłumaczeń poszukuje wyspecjalizowanych tłumaczy do precyzyjnych tłumaczeń technicznych, ponieważ jakość jest prawie zawsze lepsza niż tłumaczenia ogólnego materiału.

Jeśli chodzi o tłumaczenia techniczne, bardzo ważna jest znajomość specjalistycznych określeń, wyrażeń i terminologii. Grupa tłumaczy doświadczonych w konkretnej branży może w krótkim czasie przetłumaczyć nawet dość obszerne materiały.

admin