Sprawny kocioł gwarancją sprawnego ogrzewania

Systemy ogrzewania wymagają okresowej kontroli, trzeba mieć pewność że kocioł jest w 100% sprawny. Wszelkiego rodzaju nieszczelności, czy też inne problemy, mogły by prowadzić do rozszczelnienia i nieprawidłowego działania.

Mogło by to doprowadzić przykładowo do zmniejszenia efektywności energetycznej. Obecnie kotły kondensacyjne osiągają swoją ogromną efektywność energetyczną niemal całkowicie wyczerpując zawartość energetyczną używanych paliw najczęściej będzie to gaz lub olej. Uzyskuje się to poprzez wykorzystanie ciepła kondensacji pary wodnej wytwarzanej podczas procesu spalania. Zwykle w kotle osiągane są temperatury spalania. Powoduje to powstanie dużej ilości pary wodnej, która jest odprowadzana nieużywana w starszych kotłach przez komin. Natomiast kotły kondensacyjne wykorzystują gazy do dodatkowego podgrzewania wody grzewczej w wymienniku ciepła. Im niższe są temperatury spalin, tym wyższa jest efektywność energetyczna kotła. Dla porównania: w przypadku starych kotłów temperatura spalin w kominie może wynosić 250 stopni. Jednak w wysokotemperaturowym kotle kondensacyjnym temperatura spalin może spadać do 50 stopni. Różnica temperatur spalin jest również przenoszona do wody grzewczej. Zatem temperatura spalin może świadczyć o nieprawidłowości działania kotłów, może to świadczyć przykładowo o nieszczelnościach, lub nie zoptymalizowanym, wykorzystywaniu naszego kotła.

Obecnie na rynku znajdziemy niskotemperaturowe kotły kondensacyjne gdzie podlewa się wodę grzewczą do około 50 stopni. Woda jest zawracana do kotła w temperaturze około 30 stopni. Dzięki tej technologii możliwe są oszczędności tylko wtedy, gdy jest ona wykorzystywana do budowy i renowacji nowych budynków energooszczędnych. Jeżeli podejrzewamy że nasz kocioł może być uszkodzony powinniśmy zwrócić się do firmę, która zajmuje się przeglądami kotłów. Profesjonaliści mogą wykonać ocenę efektywności energetycznej kotłów, ze szczegółami możemy zapoznać się na stronie: https://gsenergia.pl/uslugi/ocena-efektywnosci-energetycznej-kotlow/. Specjaliści dokonają pomiary i ocenią czy nasz kocioł działa prawidłowo.

admin