Zamrażanie rur jako praktyczna możliwość wymiany elementów wodnych i grzewczych bez wyłączania instalacji o szerokim zastosowaniu w profesjonalnej praktyce hydraulicznej

Czasami odcięcie dopływu wody w części instalacji w celu przeprowadzenia naprawy jest trudne, a nawet niemożliwe, tak jest na przykład w przypadku dużych systemów zaopatrzenia w wodę lub systemów grzewczych we wspólnotach mieszkaniowych lub kondominiach. W takim przypadku stosuje się technikę zamrażania rur, aby utworzyć korek lodowy, który odizoluje część obwodu. Ważną zaletą techniki zamrażania rur jest to, że nie wymaga ona opróżniania instalacji ani nie przeszkadza w korzystaniu z instalacji innym użytkownikom.  Zamrażanie rur jest stosowane do tymczasowego i specjalnego blokowania rur poprzez zamrożenie cieczy w systemie grzewczym, dzięki czemu blokuje się jej przepływ. Proces zamrażania rur pozwala na bezpieczną i szybką wymianę elementów grzewczych i jest często przeprowadzany podczas remontów i nieprzewidzianych awarii instalacji grzewczej.

Praktyczne urządzenia znajdujące zastosowanie w procesie zamrażania rur

W praktyce hydraulicznej do zamrażania rur stosowane są dwa podstawowe typy urządzeń, a są to:

– zamrażarka elektryczna i zamrażarka gazowa.

Zamrażarki elektryczne mają zasadę działania podobną do standardowych lodówek, gdzie elementem chłodniczym jest płyn, a parownik pełni funkcję zacisku, który mrozi rurę. Podstawową zaletą zamrażarki elektrycznej jest fakt, że nie powoduje ona uciążliwych oparów i istnieje możliwość jej wielokrotnego użycia. Ponadto tego typu zamrażarka jest łatwa w transporcie i tworzy w rurze korek lodowy, który ułatwia wymianę kranów lub grzejników oraz umożliwia autonomiczną interwencję bez konieczności wcześniejszego opróżniania instalacji rurowej, pozostawiając sieć sprawną.

Natomiast zamrażarki gazowe wykorzystują proces obniżania temperatury parowania dwutlenku węgla, który wydostaje się z butli przez specjalny zawór i wpływa do uchwytu mrożącego. W skład konstrukcji zamrażarki gazowej, która jest stosowana do zamrażania rur, wchodzą dwie głowice mrożące w połączeniu z przewodami butli z dwutlenkiem węgla.

Zamrażarka gazowa jest wykorzystywana do naprawy i rozbudowy instalacji, które można przeprowadzać bez uprzedniego opróżniania instalacji rurowych. Posiada także takie atuty, jak brak konieczności wyłączania urządzeń, oszczędność czasu i pieniędzy oraz możliwość spawania lub lutowania obok kołnierza mrożącego.

Zakres zastosowania techniki zamrażania rur

Jedną z zalet stosowania techniki zamrażania rur jest możliwość naprawy rur centralnego ogrzewania również w sezonie grzewczym bez konieczności odprowadzania wody z instalacji i usunięcie grzejnika, jak również montaż nowego. Stosując zamrażanie rur, możliwy jest demontaż i wymiana kaloryferów, jak i modernizacja istniejącej już instalacji grzewczej zarówno w obiektach komunalnych, jak domach jednorodzinnych.

Zamrażanie rur jest obecnie powszechnie stosowane w wielu systemach transportu wodnego, w których konieczna jest wymiana zaworów i kurków i w różnych gałęziach przemysłu, takich jak na przykład petrochemiczny, w systemach uzdatniania wody, obiektach użyteczności publicznej i szpitalach.

admin