Hydroizolacja fundamentów w starym domu – sprawdzone sposoby i ceny

Hydroizolacja to bardzo ważna inwestycja w izolację fundamentów, ponieważ zapobiega zawilgoceniom i pojawianiu się grzybów oraz pleśni na ścianach. Stare budownictwo polegało na tym, że odstępowano z hydroizolacji lub dokonywano jej w niewłaściwy sposób. Po latach użytkowania okazuje się, że należy takie rozwiązanie zastosować.

W dobrze zaizolowanym budynku można dostrzec szereg korzyści. Od komfortu mieszkania bez grzybów przez odpowiednią izolację termiczną związanym z mniejszymi nakładami na ogrzewanie.

Nowa izolacja fundamentów

Izolacja w starym budynku może zostać wykonana podobnie jak w nowym. Podczas budowy nowego domu hydroizolacja występuje w planach budowy. Dokonując takich czynności w już stojącym domu, użytkownik musi działać na własną rękę.

Na początku należy odkopać fundamenty etapami. Gdyby odkopano wszystkie fundamenty naraz, doprowadziłoby to do ograniczenia stabilności i uszkodzeń. Tą czynność wykonuje się do głębokości metra poniżej gruntu a długość odsłoniętych fundamentów nie może przekraczać 2 metrów.

Kolejnym etapem jest oczyszczanie i osuszanie murów, ponieważ hydroizolacja może być przeprowadzona tylko na suchej powierzchni. Odsłonięte fundamenty powinny schnąć przez kilka godzin przy dobrej pogodzie. Gdy wyschną, rozpoczyna się etap oczyszczania ścian i uzupełnianie ubytków.

Następnie można przejść do izolacji pionowej, która jest dopasowana do warunków panujących w budynku i gruncie. Używany materiał izolacyjny ma za zadanie ochraniać przed wilgocią a sposób montażu koniecznie musi być zgodny z instrukcją dołączoną do materiału izolacyjnego. Dobrą praktyką będzie wykonanie ocieplenia fundamentów. Dzięki temu wyeliminuje się mostki termiczne spod powierzchni gruntu.

Na końcu dochodzi do zakopania ścian fundamentów. Jednak należy to robić ostrożnie, żeby nie uszkodzić powłoki izolacyjnej. Warto zastosować folię kubełkową, która będzie chronić mur przed uszkodzeniami wywołanymi przez zsypywaną ziemię oraz pomagać w odprowadzaniu wilgoci. Po ułożeniu kubełkami w stronę ściany, otrzyma się wolną przestrzeń między murem a kubełkami, co spowoduje lepszą cyrkulację powietrza. Warto pamiętać, żeby folia wystawała ponad grunt. Do obsypania ścian nie można używać tego podłoża, które zostało wykopane. Najlepiej zasypać piachem lub żwirem, co pomoże wodzie spływać do niższych warstw podłoża.

Koszty izolacji

Kwota, jaką przyjdzie zapłacić za wykonanie hydroizolacji zależy od:

  • rozmiarów budynku,
  • konstrukcji budynku,
  • stopnia zawilgocenia budynku.

Przyjęło się, że wykonanie izolacji pionowej kosztuje kilkaset złotych za metr kwadratowy, jednak cena jest indywidualnie uzgadniana z wykonawcą robót. Na cenę wpływa także jakość i rodzaj materiałów. Izolacja jest jednak bardzo kosztowna i kłopotliwa, dlatego częściej stosuje się przepony hydrofobowe. Na ścianach można zaobserwować izolację poziomą i pionową, które zabezpieczą ściany przed podciągnięciem wilgoci.

Jak widać, aby hydroizolacja spełniała swoje zadanie musi zostać prawidłowo położona. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej szczegółowych informacji o prawidłowym wykonaniu hydroizolacji zerknij na stronę: hydroizolacja fundamentów Bud-Prajs.

admin