Jak działają instalacje fotowoltaiczne?

Fotowoltaiczną energię słoneczną uzyskuje się poprzez zamianę światła słonecznego na energię elektryczną przy użyciu technologii opartej na efekcie fotoelektrycznym. Jest to rodzaj odnawialnej, niewyczerpanej i niezanieczyszczającej energii, którą można wytwarzać w różnych instalacjach, od małych generatorów na własny użytek po duże instalacje fotowoltaiczne.

Czym jest energia fotowoltaiczne i jak działa?

Fotowoltaiczna energia słoneczna to czyste, odnawialne źródło energii, które wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Opiera się na tak zwanym efekcie fotoelektrycznym, dzięki któremu określone materiały są w stanie absorbować fotony (cząsteczki światła) i uwalniać elektrony, generując prąd elektryczny.

Ogniwo fotowoltaiczne

W tym produkcji prądu stosuje się urządzenie półprzewodnikowe zwane ogniwem fotowoltaicznym, które może być wykonane z krzemu monokrystalicznego, polikrystalicznego lub amorficznego lub z innych cienkowarstwowych materiałów półprzewodnikowych. Ogniwa wykonane z krzemu monokrystalicznego są otrzymywane z pojedynczego kryształu czystego krzemu i osiągają maksymalną wydajność, średnio od 18% do 20%. Te wykonane z krzemu polikrystalicznego są wykonane w blokach z kilku kryształów, dzięki czemu są tańsze i mają średnią wydajność między 16% a 17,5%. Wreszcie, te wykonane z amorficznego krzemu mają nieuporządkowaną sieć krystaliczną, co prowadzi do niższej wydajności (średnia wydajność między 8% a 9%), ale także niższej ceny.

Panele fotowoltaiczne

Dzięki ogniwom fotowoltaicznym zamontowanych między warstwami krzemu, które wychwytują promieniowanie słoneczne i przekształcają światło (fotony) w energię elektryczną (elektrony).

Falowniki

Zamieniają stały prąd elektryczny wytwarzany przez panele na prąd przemienny, nadający się do konsumpcji.

Promika Solar

Chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice, o wyborze odpowiednych urządzeń do Twojej instalacji, potrzebujesz porady, a może chcesz pozyskać informacje o kosztach związanych z tą inwestycją? Dowiesz się więcej na: www.promika-solar.pl

admin