Różne metody leczenia haluksów

Pacjenci z deformacją palucha koślawego często zgłaszają się do gabinetów lekarskich w celu leczenia niechirurgicznego, z szerokim zakresem objawów, w tym bólem, trudnością z dobraniem obuwia i obniżeniem ruchomości stawów, co wpływa na jakość życia.

Niewiele jest dowodów naukowych, które kierowałyby decyzjami klinicznymi dotyczącymi nieoperacyjnego leczenia haluksów. Dlatego lekarze polegają w dużej mierze na doświadczeniu klinicznym i ekspertyzie oraz operacji korekty paluch koślawego. Typowe rozwiązania niechirurgiczne obejmują zmianę lub modyfikację obuwia, niestandardowe i prefabrykowane urządzenia jak orteza, dodanie wyściółki lub wkładki ortopedycznej do butów oraz ćwiczenia wzmacniające i przekwalifikowujące mięśnie.
Przedstawianie objawów i wyników badań fizykalnych związanych z haluksami jest zróżnicowane i ma wpływ na decyzje dotyczące dalszego leczenia. Strategie postępowania różnią się w zależności od grupy wiekowej pacjenta oraz stopnia deformacji stawu. Haluks, czyli deformacja palucha koślawego jest wysoce rozpowszechnioną i postępującą deformacją mięśniowo-szkieletową stopy, dotykającą jedną na trzy dorosłe osoby powyżej 65 roku życia, prawie jedną czwartą dorosłych w wieku od 18 do 65 lat i około 8% dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Chirurgia korekcyjna jest jedną z form leczenia i jest często wykonywana w połączeniu z zabiegami niechirurgicznymi, które mogą być oferowane jako alternatywa dla operacji u osób z niekorzystnymi chorobami towarzyszącymi, czynnikami wieku lub stylu życia.

Niechirurgiczne interwencje powinny być podstawową formą leczenia osób młodych i zawsze powinny poprzedzać postępowanie operacyjne w celu zmniejszenia objawów.

W ostateczności może być nam zalecona na haluksy operacja cena może zależeć od rodzaju zabiegu. W związku z tym pacjenci z haluksami często zgłaszają się do chirurgów lub innych pracowników służby zdrowia w celu porady i podjęcia leczenia. W leczeniu niechirurgicznym lekarze i pacjenci mają do czynienia z szeroką gamą dostępnych opcji, takich jak modyfikacja obuwia, ortezy lub szyny nocne, wkładki do obuwia, zimne okłady i leki przeciwzapalne oraz fizjoterapia.

admin