Konserwacja oraz przeglądy okresowe dźwigów osobowych- co należy wiedzieć?

Dźwigi osobowe oraz osobowo-towarowe podobnie jak wszystkie inne urządzenia transportu bliskiego podlegają obowiązkowym przeglądom okresowym pozwalającym na bezpieczne ich użytkowanie. Oprócz kwestii bezpieczeństwa, którymi podyktowany jest obowiązek przeprowadzania przeglądów istnieje jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie oszczędności wynikające z odpowiednio wcześnie wykrytej potencjalnej usterki dźwigu. Regularne czynności konserwacyjne pozwalają uniknąć poważnych i drogich w naprawach awarii.

Komu zlecić wykonanie prac konserwatorskich?

Użytkownik dźwigu osobowego czyli np. spółdzielnia mieszkaniowa aby zapewnić ludziom bezpieczne korzystanie z urządzenia jest zobligowany do korzystania z usług wykwalifikowanego konserwatora posiadającego odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonywania specjalistycznych czynności konserwacyjno- diagnostycznych. Organem państwowym nadającym uprawnienia konserwatora dźwigów osobowych jest Urząd Dozoru Technicznego. Firm świadczących usługi w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego jest wiele. Jedną z polecanych firm jest Producent wind Komodo, który oprócz montażu wind zajmuje się także ich serwisem i konserwacją. Warto rozważyć w tej kwestii współpracę z wykonawcą danego urządzenia, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w przypadku rozpatrywania usterek, które mogą być objęte gwarancją producenta. Dużym atutem nawiązania współpracy w zakresie usług konserwatorskich z wykonawcą windy jest również fakt, że bardzo dobrze zna on urządzenie i ewentualne diagnozowanie oraz usuwanie usterek w tym konkretnym modelu urządzenia może być wykonane sprawniej niż w przypadku konkurencji. Jednakże wybór konserwatora jest dobrowolny i należy do użytkownika urządzenia. Warunkiem koniecznym są jedynie posiadane kwalifikacje i uprawnienia. Oprócz serwisu wind osobowych, firma Komodo zajmuje się takimi podnośnikami jak windy gastronomiczne, windy towarowe czy dźwigi hydrauliczne. Swoje usługi kieruje do klientów z Łodzi oraz całej Polski.

Terminy przeglądów diagnostyczno- konserwacyjnych

Jak często należy wykonywać przeglądy i prace konserwacyjne wind? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z treścią dokumentu dźwigi osobowe potocznie nazywane windami podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz na 30 dni, a każdy taki przegląd oraz jakiekolwiek inne czynności eksploatacyjne wykonywane przez konserwatora należy udokumentować odpowiednim wpisem w dzienniku konserwacji zlokalizowanym w maszynowni dźwigu.

Oprócz miesięcznych przeglądów wykonywanych przez konserwatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, windy raz w roku poddawane są badaniu technicznemu w obecności przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas takiego badania wykonuje się kompleksowe sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów dźwigu ze szczególnym naciskiem na mechanizmy odpowiadające za bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. W przypadku pozytywnego wyniku wszystkich wykonanych testów inspektor UDT dopuszcza do ruchu testowane urządzenie, oznaczając je charakterystyczną naklejką w kolorze zielonym, na której widnieje data kolejnego badania technicznego.

admin