Praca w budownictwie – jakie kursy warto zrobić?

Powodem, dla którego najczęściej wybieramy kursy zawodowe, jest perspektywa lepszych zarobków. Nie od dziś wiadomo, że osoba z wyższymi kwalifikacjami może liczyć na atrakcyjniejsze wynagrodzenie lub awans. Dzięki zdobyciu danego tytułu można nie tylko poprawić swoją aktualną sytuację materialną, ale jest to też świetna inwestycja w przyszłość.

Gdzie i na jakie szkolenie się zapisać?

Współcześnie jedną z najlepiej prosperujących branży jest branża budowlana. Nie każdy jednak znajdzie odpowiednie dla siebie stanowisko, które gwarantuje satysfakcjonujące wynagrodzenie bez odpowiednich kwalifikacji. Jakie zatem warto zdobyć uprawnienia, aby polepszyć swoją sytuację finansową? Jednymi z najbardziej opłacalnych współcześnie kursów zawodowych są:

  • kurs na podesty ruchome,
  • kurs na żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne.

Tego rodzaju kursy oferuje firma Usługi BHP Mateusz Błazik (https://www.bhpiww.pl) mieszcząca się przy ul. Makowej 5 w Biłgoraju (Tel: 600 153 117). W ofercie firmy znaleźć można m.in.: szkolenia BHP i PPOŻ, kursy na wózki widłowe, podnośniki czy podesty.

Kurs na podesty ruchome i uprawnienia na podnośniki koszowe

Operator podestów ruchomych powinien posiadać określone predyspozycje, wiedzę, a w szczególności odpowiednie uprawnienia. Z tego względu tak ważne jest, aby ukończył odpowiedni kurs na podesty ruchome, który zapewni mu nabycie wymaganych umiejętności. Każda osoba ubiegająca się o bycie kursantem na operatora podestów ruchomych i podnośników koszowych musi mieć ukończone 18 lat oraz nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych, szczególnie jeśli chodzi o prace wysokościowe.

Podesty ruchome, inaczej podnośniki koszowe lub zwyżki to urządzenia wykorzystywane do unoszenia określonego ładunku na uzgodnioną wysokość. Odbywa się to przy użyciu platformy, która zlokalizowana jest na ciągniku lub dźwigu. Wśród podestów wyróżniamy podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne) i przejezdne (przewoźne, wolnobieżne, samojezdne).

Priorytetem kursu jest przyswojenie wiedzy i umiejętności obsługi podnośników koszowych oraz uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania pracy na podnośnikach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zwieńczeniem kursu jest egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, którego wynik warunkuje otrzymanie wymaganych kwalifikacji. Jego potwierdzeniem jest otrzymany na koniec komplet dokumentów, który poświadcza nabyte przez kursanta uprawnienia na podnośnik koszowy, dzięki czemu może rozpocząć pracę na danym stanowisku.

Kurs na żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne

Żuraw w branży budowlanej to nic innego jak Hydrauliczny Dźwig Samochodowy, czyli w skrócie HDS. Pomimo tego, że jest to jedna z najpopularniejszych maszyn wykorzystywana do transportu drogowego, który wymaga załadunku przedmiotów o dużym ciężarze, nie każdy może zostać jego operatorem. Operator żurawia to kierowca posiadający zdobyte na szkoleniu uprawnienia na żurawie w zakresie teoretycznym i praktycznym. Kandydat na uczestnika kursu powinien posiadać minimum podstawowe wykształcenie, być osobą pełnoletnią i nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku. Podczas zajęć kursant uczestniczy w zajęciach teoretycznych oraz w indywidualnych zajęciach z instruktorem, realizowanych na profesjonalnym sprzęcie. Pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego pozwala uzyskać uprawnienia na okres 10 lat na żurawie HDS bez ograniczeń towarowych. Pozwala to na pracę przy obsłudze żurawi samochodowych przewoźnych i przeładunkowych.

admin