Program Mój Prąd odbędzie się w 2021

Z informacji pozyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wiemy już, że Program Mój Prąd będzie kontynuowany w 2021 roku. Pomimo, że program ruszy w drugiej połowie roku, już teraz można starać się o dofinansowanie!

 

Cel programu Mój Prąd

Głównym celem programu jest promocja odnawialnych źródeł energii – przede wszystkim wśród osób fizycznych. Poza tym, Mój Prąd ma za zadanie aktywne wsparcie działań naszego kraju, które zmierzają do spełnienia międzynarodowych postanowień związanych z rozwojem energetyki odnawialnej.

Mój Prąd 2021

Kolejna edycja Programu Mój Prąd ruszy w drugiej połowie 2021 roku, ale już teraz można starać się o dofinansowanie. Dotacja na fotowoltaikę z będzie przyznawana także Prosumentom, którzy poniosą wydatki związane z inwestycją w OZE jeszcze przed uruchomieniem naboru w 2021 roku.  Do dofinansowania kwalifikują się instalacje zakończone, opłacone i podłączone do sieci po 31 stycznia 2020 roku. 

Program Mój Prąd, to bezzwrotna dotacja finansowa, której zadaniem jest zachęcenie osób prywatnych do inwestowania w odnawialne źródła prądu, produkujące energię na własne potrzeby.  Ze racji na specyfikę programu, forma wsparcia finansowego dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli takich, które wykorzystywane będą do pokrycia bieżących potrzeb gospodarstwa domowego.

Warunki uczestnictwa w programie

Uczestnikami programu Mój Prąd mogą być osoby fizyczne, które chcą produkować prąd elektryczny z przeznaczeniem do pokrywania prywatnych potrzeb. Kolejną kwestią, którą należy brać pod uwagę, jest podpisanie odpowiedniej umowy z zakładem energetycznym, której celem jest uregulowanie spraw dotyczących wprowadzenia zmian do sieci.

Masz pytania?

Możesz mieć pewność, że odpowiedzi na Twoje pytania udzielają Eksperci z firmy Promika Solar. Zadzwoń +48 570 504 504 lub napisz wiadomość e-mail na kontakt@promika-solar.pl. Więcej istotnych informacji o programie i znajdziesz na stronie z Mój Prąd – końcówką gov.pl. Dodatkowe dane możesz uzyskać również poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Wejdź na www.promika-solar.pl

admin