Stosowanie metodologii Agile w zarządzaniu projektami

Agile to proces, w którym zespół może zarządzać projektem, dzieląc go na kilka etapów i wymagając stałej współpracy z interesantami oraz ciągłego doskonalenia i iteracji na każdym etapie.

Metodologia Agile zaczyna się od opisania przez klientów, w jaki sposób produkt końcowy będzie używany i jaki problem rozwiąże. To wyjaśnia oczekiwania klienta względem zespołu projektowego. Po rozpoczęciu pracy zespoły wykonują cykl planowania, realizacji i oceny, co może po prostu zmienić ostateczną dostawę w celu lepszego dopasowania do potrzeb klienta. Stała współpraca jest kluczowa, zarówno wśród członków zespołu, jak i osób odbierających projekt, w celu podejmowania w pełni świadomych i trafnych decyzji. Rdzeń metodologii Agile został opracowany przez 17 osób w 2001 roku w formie pisemnej. Manifest Rozwoju Oprogramowania Agile przedstawia przełomowe podejście do dostarczania wartości i współpracy z klientami. Dzisiaj struktura Agile może odnosić się do tych wartości, a także do ram ich wdrażania, w tym: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) i Adaptive Project Framework (APF). Czym jest metodologia Agile w zarządzaniu projektami? Mówiąc najprościej, jest to proces zarządzania projektem, charakteryzujący się ciągłą iteracją i współpracą w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb klienta.

Metodologia zarządzania projektami Agile w skrócie polega na tworzeniu produktów, których naprawdę chcą klienci, przy użyciu krótkich cykli pracy, które pozwalają na szybką produkcję i ciągłą rewizję i poprawki w razie potrzeby.

Stosując metody i certyfikat agile pm priorytetem jest zawsze zadowolenie klienta poprzez ciągłe dostarczanie cennego oprogramowania. Najlepiej jest mieć bezpośrednią komunikację z klientem, a takie techniki powinny być stosowane, aby zbliżyć się do tego celu, jak to możliwe. W tej metodzie każdy etap rozwoju, taki jak wymagania, analiza, projektowanie, jest stale monitorowany podczas cyklu życia. Metoda Agile zachęca użytkownika końcowego do przekazywania opinii. W ten sposób produkt końcowy będzie bardziej przydatny.

admin