Typy kruszywa używane w budownictwie

Budowa dróg, a także ścieżek rowerowych, chodników, różnych obiektów, wymaga wykorzystania kruszywa, dzięki niemu możemy uzyskać stabilizację, będzie to podstawa do wykonania właściwej nawierzchni. Dzięki temu zagęszczamy grunt, w zależności od podłoża możemy wykorzystać różne rodzaje kruszywa. Mogą być to materiały mineralne, naturalne lub też sztuczne. Kruszywo naturalne to drobne skały, tego typu materiał często uzyskiwany jest podczas wydobycia w kopalniach, można wydobywać je w rzekach oraz jeziorach.

Czym charakteryzuje się kruszywo drogowe?

Często jako kruszywo wykorzystywany jest tłuczeń, powstaje on w wyniku kruszenia skał, posiada szorstką powierzchnię, stosowany jest przypadków nawierzchni pod tory kolejowe czy też drogi. Innym rodzajem będzie żwir, jest to skała osadowa, która może składać się z wielu różnych minerałów, skał, często pozyskiwana jest z rzek, żwir może być wykorzystany jako dodatek do betonu lub też materiał do podbudowy drogi. Innym typem kruszywa jest grys, jest to kruszywo łamane, najczęściej wykorzystywane do budowy dróg, gdzie miesza się je z asfaltem, często wykorzystywany jest także do produkcji betonu. Można wyróżnić także kliniec, jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, o różnej grubości ziaren, można stosować je przy budowie dróg, jak również nasypów kolejowych.

Dostępne jest także kruszywo sztuczne, które powstaje w wyniku przetwarzania odpadów górniczych oraz hutniczych. Tworzywa sztuczne możemy pozyskiwać w wyniku obróbki termicznej lub też recyklingu. W tym przypadku możemy uzyskać różne rodzaje kruszywa, różnej wielkości ziaren. Kruszywa wykorzystuje się do wyrównywania terenu, stosuje się je często pod kostkę brukową, możemy dzięki temu stworzyć podjazd, możemy wysypać kruszywo przed wjazdem do garażu, aby utwardzić miejsce, w którym najczęściej będzie stał samochód. Często może być składnikiem suchego betonu, tego rodzaju rozwiązanie najczęściej stosuje się w przypadku układania kostki brukowej, możemy wówczas układać ją bezpośrednio na gruncie.

Firmy, które wykorzystują kruszywo drogowe, muszą zwrócić uwagę na jego jakość, obecnie dostępne są technologie, które pozwalają na uszlachetnienie kopalin, dzięki czemu jakość kruszywa jest wyższa. Posiada ono lepsze parametry, dzięki czemu możemy stworzyć solidną podstawę do budowy drogi.

admin